Historia:

1 luty 1963 rok - rozpoczęcie działalności Specjalistycznej Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Polskiego Związku Głuchych w Krakowie; powołanie Jerzego Kraupe na pierwszego, oficjalnie pełniącego obowiązki, Kierownika Poradni

4 sierpnia 1967 roku – podjęcie decyzji w sprawie zmiany siedziby Poradni; przeprowadzka z lokalu mieszczącego się przy ul. Św. Jana 18 do pomieszczeń należących do Zgromadzenia XX Zmartwychwstania Pańskiego mieszczących się przy ul. Łobzowskiej

1967 rok- uczestnictwo pracowników Poradni w V Kongresie Światowej Federacji Głuchych; podjęcie współpracy z dr Danutą Borkowską– Gaertig nad programem wczesnego wykrywania wad słuchu i rehabilitacją małych dzieci niedosłyszących

1969 rok – otrzymanie z UNICEF- u specjalistycznego sprzętu „aparatury stolikowej wspomagającej słyszenie” firmy Siemens

1969/1970 rok – wypracowanie oraz wdrożenie słuchowo – wzrokowej metody rewalidacji dzieci niedosłyszących; uruchomienie Banku Aparatów Słuchowych

1974 rok – przejęcie funkcji Kierownika Poradni przez Annę Smarzyńską, lekarza laryngologa

1980 rok – powstanie samokształceniowego zespołu dla logopedów i nauczycieli osób niepełnosprawnych

1981 rok – Wystąpienie Prowincjała Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców w sprawie odzyskania zajmowanych przez Poradnię pomieszczeń; 30 czerwca b.r. roku wypowiedzenie umowy najmu lokali przy ul. Łobzowskiej

12 stycznia 1984 roku – zorganizowanie i uruchomienie Punktu Logopedycznego w Nowym Sączu

28 czerwca – 19 lipca 1985 roku – zorganizowanie przez Poradnię pierwszej eksperymentalnej kolonii logopedycznej w Bukowinie Tatrzańskiej

Od 1990 – udział w programie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; gromadzenie specjalistycznego, najnowocześniejszego sprzętu do diagnozy i terapii osób niedosłyszących; m. in. audiometry kliniczne, tympanometry, kabina ciszy, otoskopy, stroiki, sprzęt do badania otoemisji akustycznych, jak również urządzenie KUBA do prowadzenia badań słuchu

1991 rok – zarządzenie opuszczenia zajmowanego budynku należącego do Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, przy ul. Łobzowskiej

24 czerwca 1991 roku – Uchwałą Zarządu Miasta Krakowa przyznanie Poradni lokalu przy ul. Lenartowicza 14, przeprowadzka do nowej siedziby

13 stycznia 1993 roku – powołanie i zarejestrowanie działającego przy Poradni Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niesłyszących

2005 rok – objecie stanowiska Kierownika Poradni przez Czesławę Zasadę

2005/2006 – podjęcie współpracy z prof. dr hab. n. med. Kazimierzem Niemczykiem; diagnoza, kwalifikacja oraz zaopatrywanie Pacjentów w implanty ślimakowe w Klinice Otolaryngologii, Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego AM W Warszawie przy ul. Banacha 1a

Kwiecień 2006 – otrzymanie certyfikatu przyznanego przez Polski Komitet Audiofonologii w/s koordynacji programu rehabilitacji dzieci z wadą słuchu na terenie województwa małopolskiego

2006 rok – podjecie współpracy przy realizacji programu „Dźwięki Marzeń”

2006 rok – udział w realizacji programu „Wczesna wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie”

1 listopada 2008 – przejecie funkcji Kierownika Poradni przez Monikę Kwaśnik

Grudzień 2008 r. – otrzymanie z ramienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzętu do wykonywania badań słuchu dzieci - audiometru zabawowego VRA

AUTOR: ANNA CZYŻ