Oferujemy kompleksową diagnozę i terapię :

Kompleksowe badania laryngologiczne ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki zaburzeń słuchu u dzieci i młodzieży
Zachowawcze leczenie schorzeń ucha i górnych dróg oddechowych
Badanie słuchu - audiometria tonalna, słowna, zabawowa VRA, tympanometrię, badanie potencjałów słuchowych z pnia mózgu ABR we śnie fizjologicznym
Współdziałanie w procesie aparatownia stałych uszkodzeń słuchu
Współpraca w procesie rehabilitacji dziecka z wadą słuchu z logopedami, psychologami, terapeutami słuchu i mowy

Gwarantujemy profesjonalny dobór aparatów słuchowych renomowanych producentów
Wykonywanie indywidualnych wkładek usznych
Gwarantujemy opiekę audioprotetyczną dla każdego pacjenta oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Diagnozowanie logopedyczne dziecka z uszkodzonym narządem słuchu,
Intensywna terapia logopedyczna – kształtowanie/korygowanie/utrwalanie artykulacji połączone z pracą nad rozumieniem i tworzeniem wypowiedzi słownych
Doskonalenie percepcji słuchowej i uwrażliwianie narządu słuchu poprzez treningi słuchowe na materiale niewerbalnym i werbalnym
Wczesna nauka czytania i pisania
Instruktaże dla opiekunów dotyczące pracy z dzieckiem w domu
Współpraca z przedszkolami i szkołami

Diagnoza psychologiczna
Stymulowanie i usprawnianie rozwoju psychomotorycznego dziecka w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne
Pomoc, psychoedukacja, poradnictwo dla rodziny dziecka z wadą słuchu
Pomoc w dokonywaniu wyboru placówek oświatowych (przedszkola, szkoły)
Terapia indywidualna
Wydawanie opinii psychologicznych na potrzeby orzecznictwa


Poradnia od kwietnia 2006, pełni funkcję koordynatora programu rehabilitacji dzieci z wadą słuchu na terenie województwa małopolskiego, w ramach Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków prowadzonych pod auspicjami Fundacji Wielkiej Orkiestr Świątecznej Pomocy.

Fundacja WOŚP przekazała Poradni aparaturę do badań obiektywnych słuchu ABR oraz audiometrię zabawową VRA