Współpraca:


Klinika Otolaryngologii Warszawie pod kieronicwem prof. ndzw. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk.
http://spcsk.amwaw.edu.pl/node/24

Diagnostyka spólka z o.o 31-513 Kraków, ul. Olszańska 5 tel: 012 29 50 100

Centrum badan mikrobiologicznych autoszczepionek ul. Sławkowska 17 , 31-016 Kraków tel 012 421 78 36

Scanmed Multimedic S.A ul. Armii Krajowej 5 tel: 012 629 88 33 ul. Bochenka 12 012 370 26 01

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie 31-503 Kraków ul. Strzelecka 2